Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR), en is bedoeld om de privacy van elk individu in de EU beter te beschermen.

Yogapoint hecht erg veel waarde aan de privacy van haar klanten. In de maanden april en mei 2018 hebben wij samen met externen hard gewerkt om Yogapoint vóór de ingangsdatum aan de AVG te laten voldoen. De stappen die we hiervoor hebben gezet staan hieronder.

AVG Checklist Yogapoint

Deze checklist is voor het laatst bijgewerkt op 31 mei 2018

  • Onderzoek doen naar benodigde stappen voor het voldoen aan de AVG d.m.v. internet-onderzoek, verschillende vergaderingen, website checks en inschakelen externen – VOLTOOID
  • AVG status pagina aanmaken en op website plaatsen – VOLTOOID
  • Privacy beleid updaten en op website plaatsen – VOLTOOID
  • Disclaimer opstellen en op website plaatsen – VOLTOOID
  • Communiceren naar websitebezoekers waarom wij gegevens opvragen bij registratie en wat we me deze gegevens doen – VOLTOOID
  • Analyseren welke cookies onze website precies gebruikt en dit bij websitebezoekers melden of toestemming voor vragen – VOLTOOID
  • Interne procedures voor gebruik van data aanpassen en maken om te kunnen voldoen en blijven voldoen aan de AVG – VOLTOOID
  • Herhaald testen van huidige status AVG – VOLTOOID
  • Volledig voldoen aan de AVG en dit communiceren naar klanten en andere betrokkenen – VOLTOOID

Wat moeten de klanten van Yogapoint doen?

Aan elke nieuwe klant van Yogapoint wordt toestemming gevraagd voor het verzamelen en gebruiken van hun persoonsgegevens voor de doelen die aangegeven zijn in ons privacy beleid. Elke bestaande klant van Yogapoint is in het verleden al om toestemming gevraagd.

Overzicht van AVG documenten Yogapoint

Wij zijn verplicht om onze klanten te informeren over de toezichthoudende autoriteit in Nederland; dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht er iets mis zijn met hoe Yogapoint omgaat met (persoons)gegevens, meld dit dan bij ons. Het is daarnaast mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.